Behandelingen


Voetreflexbehandeling eerste behandeling incl. intake * € 60,00
- vervolgbehandelingen voetreflex * € 55,00
   
Integrale lichaamstherapie eerste behandeling incl. intake* € 90,00
- vervolgbehandeling integrale lichaamstherapie * € 75,00
   
Ontspanningsmassage  € 55,00
Shiatsu-behandeling € 62,50
   
NEI-sessie  € 75,00
Reikibehandeling € 55,00
Reikibehandeling op afstand € 25,00
   
km-vergoeding bij behandeling aan huis. € 0,21 p/km

 

*Vergoedingen en registraties
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt behandelingen geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering. Livon Lichaamstherapie is volledig geregistreerd en voldoet aan alle gestelde eisen en registraties. Dit betekent dat u de kosten van voetreflexbehandelingen* en integrale lichaamstherapie* kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Kijk altijd vooraf naar uw verzekeringspolis of u aanvullend verzekerd bent voor deze behandelingen.


Waar vindt u deze informatie?
Informatie over vergoedingen kunt u vinden in uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Livon Lichaamstherapie draagt de beroepstitel Natuurgeneeskundig therapeut en valt onder alternatieve natuurgeneeswijzen.

Ik werk met de prestatiecode 24005 overige natuurgeneeskunde 

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatiecode.

Ik werk met de prestatiecode 24009 reflexzonetherapie 

De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in in zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.

Ik werk met de prestatiecode 24012 energetische therapie:
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingsfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Behandelingen worden uitgevoerd tegen contante betaling of door middel van een betaalverzoek via uw telefoon. De nota kunt u, na betaling, indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Er is geen verwijsbrief nodig van huisarts of specialist. Een aanvullende verzekering staat los van het basispakket en het eigen risico waardoor de behandelingen van Livon Lichaamstherapie altijd uitgekeerd worden (mits u aan de voorwaarden van de verzekeraar voldoet).
CAT
Livon Lichaamstherapie is erkend en geregistreerd bij de CAT. De CAT is een beroepsorganisatie van gekwalificeerde, zelfstandig werkende natuurgeneeskundige therapeuten. De licentieleden hebben een gedegen vakopleiding en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond aan door de KTNO geaccrediteerde opleidingsinstituten.

Licentieleden van de CAT worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting.

De therapeuten zijn verplicht dertig docent contacturen per jaar te volgen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie van de CAT en de KBNT.

Leden van de CAT zijn onderworpen aan een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website van de CAT 

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Fotografie: Marie-José Settels